Bazat e Arsimit Fizik me Metodikë
Fakulteti Pedagogjik - "Shën Klimenti i Ohrit"
Prof. D-r Bujar Saiti
arsimi fizik
Mirë se vini

Kultura fizike është një pjesë e kulturës shoqërore dhe shtylla e shëndetit që kontribon në zhvillimin e përgjithshëm të një shoqërie.
Si proces i organizuar pedagogjik, edukata fizike si pjesë përbërëse e kulturës fizike ka për qëllim zhvillimin e gjithanshëm të nxënësve me aftësi e shprehi lëvizore, me cilësi të larta fizike, morale dhe mendore.

Më tepër...
Lajmërime

Lajmerohen studentet se rezultatet e pergjitheshme nga lendet e mija jane shpallur tek REZULTATE dhe ne indeks do te shenohen te enjten(06.01.2014) prej ora 15.00 gjer me oren 16.00h
Studentet qe mendojne se kan kaluar por numri i indeksit te tyre nuk eshte i shpallur, mun te vijne ne konsultime ne kab.3 te enjten prej ora 12.00h gjer ne oren 14.30h.