Bazat e Arsimit Fizik me Metodikë
Fakulteti Pedagogjik - "Shën Klimenti i Ohrit"
Prof. D-r Bujar Saiti
arsimi fizik
Mirë se vini

Kultura fizike është një pjesë e kulturës shoqërore dhe shtylla e shëndetit që kontribon në zhvillimin e përgjithshëm të një shoqërie.
Si proces i organizuar pedagogjik, edukata fizike si pjesë përbërëse e kulturës fizike ka për qëllim zhvillimin e gjithanshëm të nxënësve me aftësi e shprehi lëvizore, me cilësi të larta fizike, morale dhe mendore.

Më tepër...
Lajmërime

Lajmerohen studentet se rezultatet perfundimtare nga testimet e pergjitheshme ne te gjitha lendet jane shpallur sot(data 15.01.2017) tek rezultate.
- Notat ne indeks dote shenohen te merkuren(data 18.01.2017) ne kab.No.202 prej ora 10.00 gjer me ora 11.00h.
- Studentet qe duan te kontrollojne testin e tyre do te ken mundesi ate ta bejne prej ora 11.00 gjer me 12.00
- Ne ora 12.00, e merkure(data 18.01.2017) caktoj mbledhje konsultative per te gjithe studentet qe nuk e kane kaluar provimin e Bazat e Arsimit Fizik dhe Bazat e Edukimit Fizik. Te gjithe atyre qe nuk do ta paralajmerojne mosardhjen ne kete mbledhje, ankesat dhe kerkesat e tyre, ne asnje menyre nuk do te pranohen me vone.