Bazat e Arsimit Fizik me Metodikë
Fakulteti Pedagogjik - "Shën Klimenti i Ohrit"
Prof. D-r Bujar Saiti
arsimi fizik
Mirë se vini

Kultura fizike është një pjesë e kulturës shoqërore dhe shtylla e shëndetit që kontribon në zhvillimin e përgjithshëm të një shoqërie.
Si proces i organizuar pedagogjik, edukata fizike si pjesë përbërëse e kulturës fizike ka për qëllim zhvillimin e gjithanshëm të nxënësve me aftësi e shprehi lëvizore, me cilësi të larta fizike, morale dhe mendore.

Më tepër...
Lajmërime

30.01.2017
Lajmerohen studentet se rezultatet perfundimtare nga testimi me date 26.01.2017 jane shpallur tek Rezultate.
- Notat ne indeks do te shenohen te merkuren(data 01.02.2017) ne kab.No.202 ne ora 11.00h